Informacje techniczne

Print Mail Pdf

IMG_3825

Wolontariusze  Jubileuszu będą musieli załatwić sobie wizy i podróż, aby niezależnie dotrzeć do Rzymu. Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji zapewni tylko zakwaterowanie i wyżywienie oraz lokalny transport publiczny w Rzymie, jak również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na służbie.

Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji nie będzie mogła załatwić wizy, będzie mogła jednak złożyć oświadczenie potwierdzające motywy podróży do Rzymu.