Jubileusz na świecie

Print Mail Pdf

Giubileo nel mondo

" Postanawiam również, że w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, zostanie otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Zależnie od decyzji biskupa ordynariusza będzie ona mogła być otworzona również w sanktuariach, nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc obchodzony zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych, jako widzialny znak komunii całego Kościoła." (M.V. 3)

 

Drzwi Miłosierdzia

Drzwi Miłosierdzia w diecezjach całego świata
 

Zgłoś Drzwi Miłosierdzia 

N.B.: Jedynie referenci diecezjalni od spraw Jubileuszu wyznaczeni przez biskupów mogą zgłosić Drzwi Miłosierdzia po otrzymaniu uwierzytelnienia dostępu.

Kalendarz jubileuszowy w świecie

Inicjatywy związane z Jubileuszem organizowane na całym Świecie. 

 

Zgłoś inicjatywę


N.B.: Inicjatywy związane z Jubileuszem mogą zgłaszać Konferencje Episkopatu, Diecezje, Instytuty Zakonne, Ruchy i Stowarzyszenia Kościelne. 

Przydatne dokumenty

Niektóre dokumenty opracowane przez Papieską Radę ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji, zawierające informacje na temat przebiegu Jubileuszu Miłosierdzia w świecie