Jak zostać wolontariuszami

Print Mail Pdf

103A0978-imp

Jak zostać wolontariuszem

Informacje postępowania

Wolontariusze Jubileuszu będą musieli być u boku pielgrzymów i stanowić dla nich punkt odniesienia. Wymaga to nie tylko ducha służby ze strony Wolontariuszy, ale także gwarancji ich niezawodności dla tych, którzy będą musieli koordynować ich posługą.

Aby stać się Wolontariuszami Jubileuszu zatem, trzeba wysłać list polecający od swojego proboszcza lub od koordynatora ruchu kościelnego do którego się należy. Seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki, którzy zechcą oddać do tej pousługi własny czas wolny lub wakacje, muszą być zgłoszeni przez własnego rektora czy mistrza nowicjatu.

Aby zgłosić własną kandydaturę trzeba będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy do posługi wolontariatu.

Kiedy wniosek zostanie uzupełniony, wypełniając własne dane osobiste, będzie można uzyskać dostęp do konta zastrzeżonego, poprzez własny adres mailowy i wybrane hasło.

Na zastrzeżone konto należy załadować:

  • Zdjęcie formatu paszportowego na którym jest dobrze widoczna twarz;
  • Zeskanowany dokument identyfikacyjny;

·         List polecający przez Proboszcza lub Odpowiedzialnego rzeczywistości kościelnej do której się należy. (Uważając, aby był dobrze czytelny kontakt osoby polecającej).

W strefie zastrzeżonej będziesz mógł wskazać tygodnie i ważne wydarzenia, w których  jesteś dyspozycyjny by służyć. Można dodawać i usuwać tygodnie usługi do 5 dni przed tym samym. Wtedy gdy na dany tydzień osiągniemy z określoną liczbę wolontariuszy, tygodnia tego nie będzie można wybrać.

 

W strefie zastrzeżonej będziesz również mógł zobaczyć czy twoja kandydatura została przyjęta.