Zgłoś Drzwi Miłosierdzia

Print Mail Pdf

POL

Zgłoś Drzwi Miłosierdzia

Aby przeżyć Jubileusz w każdej Diecezji, zapraszamy do zgłoszenia Drzwi Miłosierdzia rozsianych po całym świecie, poprzez tę stronę internetową.

 

Kto może zgłosić Drzwi Miłosierdzia?

Każdy biskup własnej diecezji (lub inny ordynariusz diecezjalny) zaproszony jest do zgłoszenia referenta komunikacji w sprawach Jubileuszu, który będzie oficjalnym punktem odniesienia  w komunikacjach pomiędzy Diecezją a Papieską Radą ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji, aby w ten sposób ułatwiać wymianę informacji i przydatnych dokumentów na Rok Święty.

Zadaniem tych referentów jest również zgłaszanie Drzwi Miłosierdzia otwartych w różnych diecezjach. Będzie mógł to zrobić osobiście,  lub za pomocą innych osób przez niego wydelegowanych (np. rektora sanktuarium w którym Biskup zarządził otwarcie Drzwi Miłosierdzia).


Jak zgłosić Drzwi Miłosierdzia?

Aby zgłosić Drzwi Miłosierdzia, poleca się podać własne dane uwierzytelniające w obszarze zastrzeżonym. Wskazówki aby uzyskać dane dostępu zostały wysłane w lipcu,  przez Papieską Radę ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji do biskupów na całym świecie, w broszurze informacyjnym na temat Jubileuszu.

 

Mogę zgłosić jakieś Drzwi Miłosierdzia?

W celu zapewnienia wysokiej jakości informacji umieszczonych na naszej stronie na temat Drzwi Miłosierdzia, tylko referenci diecezjalni do spraw komunikacji (lub osoba przez niego upoważniona) może zgłosić Drzwi Miłosierdzia. Dlaczego zgłoszamy Drzwi Miłosierdzia?

Papież Franciszek chce, aby ten nadzwyczajny Jubileusz został przeżyty we wszystkich Kościołach lokalnych. Chcemu umożliwić, aby ci, którzy chcą w pełni przeżyć Jubileusz, mogli znaleźć wszystkie potrzebne informacje by odbyć pielgrzymkę i przejść przez Drzwi Miłosierdzia we własnej Diecezji.

 

Jakie informacje są potrzebne, by zgłosić Drzwi Miłosierdzia?

Oprócz danych  kościoła (wezwanie i adres) oraz krótkiego opisu, są wymagane godziny otwarcia, godziny celebracji liturgicznych i godziny spowiedzi. Jest możliwe również przesłanie kilku zdjęć, dokument duszpasterski (np. list biskupa na Rok Święty) oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, strona internetowa, Twitter i Facebook).

Jeśli już otrzymałeś poświadczenia użytkownika możesz uzyskać dostęp do obszaru zastrzeżonego tutaj: