Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

2016-10-19 Vatican.va

udienza papa 19 ottobre

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 19 ottobre 2016

[Multimedia]

 

 

Speaker:

[Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj uczynki miłosierdzia: głodnych nakarmić i spragnionych napoić. Media często informują nas o ludziach głodujących w różnych krajach i pozbawionych dostępu do wody. Podejmowane są kampanie pomocy, aby pobudzić świat do solidarności z nimi. Warto też pomyśleć o pomocy na rzecz potrzebujących, żyjących obok nas, których spotykamy na ulicy, lub pukających do naszych domów. Czy usiłujemy zaradzić ich potrzebom? Doświadczenie głodu jest trudne. Wiedzą o tym ludzie, którzy przeżyli czasy wojny i głodujący. Ewangeliczna scena rozmnożenia chlebów i ryb przez Pana Jezusa, które poleca uczniom podzielić dla wszystkich, przypomina nam, że to, co posiadamy, powierzone w ręce Boga i podzielone z wiarą, staje się obfitym darem. Niech dojrzewa w nas solidarna świadomość, uznająca pożywienie i dostęp do wody za powszechne prawo wszystkich ludzi, które nie dopuszcza różnic czy dyskryminacji. Pamiętajmy, że pełniąc uczynki miłosierdzia nawiązujemy prze nie więź i z potrzebującymi, i z Bogiem, który objawia w nich swoje oblicze.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Oggi la liturgia commemora il beato martire Don Popiełuszko. Egli si espose in prima persona a favore degli operai e delle loro famiglie, chiedendo giustizia e degne condizioni di vita, la libertà civile e religiosa della Patria. Le parole di san Paolo: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene” (Rm 12,21) sono state il motto della sua pastorale. Tali parole siano oggi anche per voi, per tutte le famiglie e il popolo polacco una sfida per costruire il giusto ordine sociale nella quotidianità alla ricerca del bene evangelico. Di cuore vi benedico.

Speaker:

[Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj w liturgii wspominamy błogosławionego męczennika, księdza (Jerzego) Popiełuszkę. Odważnie dopominał się w sprawie robotników i ich rodzin, domagając się sprawiedliwości, godziwych środków do życia, cywilnej i religijnej wolności Ojczyzny. Słowa św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 12), uczynił mottem swej pasterskiej posługi. Niech te słowa będą dzisiaj również dla was, dla waszych rodzin i narodu polskiego wezwaniem do budowania sprawiedliwego ładu społecznego, w codziennym poszukiwaniu ewangelicznego dobra. Z serca wam błogosławię.]