Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

2016-10-12 Vatican.va

Udienza papa 12 ottobre

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 12 ottobre 2016

[Multimedia]

 

 

Dzisiejsza katecheza otwiera cykl rozważań na temat uczynków miłosierdzia. Jedna z najpiękniejszych kart Ewangelii św. Mateusza przynosi nam nauczanie, które możemy uważać za swego rodzaju „testament Jezusa”. Jezus mówi, że za każdym razem, kiedy karmimy głodnych i poimy spragnionych, kiedy przyodziewamy osobę nagą i przyjmujemy obcego, kiedy odwiedzamy chorego albo więźnia, czynimy to Jemu samemu (por. Mt 25,31- 46). Kościół nazwał te gesty „uczynkami miłosierdzia co do ciała”, ​​ponieważ odpowiadają na potrzeby materialne.

Jest też siedem innych uczynków miłosierdzia, zwanych „co do ducha”, które dotyczą potrzeb równie ważnych, często powodujących większe cierpienia. Chodzi o poczucie krzywdy, zwątpienie, grzech, strapienie, potrzebę modlitewnego wsparcia…

Kościół przedstawia te gesty dobroci jako konkretny sposób przeżywania miłosierdzia. Przez wieki realizowało je wielu zwyczajnych ludzi, dając w ten sposób autentyczne świadectwo wiary. Nie musimy spełniać wielkich dzieł. Można zaczynać od najprostszych, jakie Pan nam wskazuje jako najpilniejsze. W świecie dotkniętym obojętności, uczynki miłosierdzia budzą wrażliwość na najbardziej elementarne potrzeby naszych „braci najmniejszych” (Mt 25,40), w których obecny jest Jezus.

[Santo Padre]

Saluto i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, mentre viviamo l’Anno Giubilare della Misericordia e beneficiamo dei doni dell’amore di Dio, chiediamo allo Spirito Santo di accendere in noi il desiderio di compiere ogni giorno le opere di misericordia corporali e spirituali, affinché rispondiamo a quest’amore, portandolo ai più bisognosi. Ricordiamoci che tutto ciò che facciamo ai fratelli, lo facciamo a Cristo stesso che è in loro. La sua benedizione vi accompagni sempre!

[Speaker]

Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, przeżywając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i korzystając z darów Bożej miłości, prośmy Ducha Świętego, aby rozpalał w nas pragnienie spełniania każdego dnia uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy, abyśmy odpowiadali na tę miłość, niosąc ją najbardziej potrzebującym. Pamiętajmy, że wszystko, co czynimy braciom, czynimy samem Chrystusowi, który w nich jest. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!