Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

2016-06-08 Vatican.va

Papa

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

8 czerwca 2016 r.

[Multimedia]

 

Speaker: [Drodzy bracia i siostry! Rozważamy dzisiaj wielki dar Bożego miłosierdzia, pierwszy cud, jaki Pan Jezus uczynił na początku swej publicznej działalności na weselu w Kanie Galilejskiej. Kłopotliwą dla nowożeńców sytuację i swoje spostrzeżenie: „Nie mają już wina” (J 2, 3), Matka Boże powierza Synowi. Jej prośba, wymiana spojrzeń z Jezusem, kończy się poleceniem skierowanym do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5). W Starym Testamencie lud Izraela potwierdzał zobowiązania przymierza zawartego z Bogiem w formule wiary: „Uczynimy wszystko, co Pan nam nakazał” (Wj 19,8). Słudzy z Kany Galilejskiej, posłuszni Synowi Bożemu, uczynili wszystko, co im polecił: napełnili stągwie wodą, która stała się natychmiast winem i zanieśli je staroście weselnemu. To wydarzenie jest czymś więcej niż zwyczajnym opisem pierwszego cudu Pana Jezusa. Tak naprawdę, na tym weselu zostało zawarte nowe przymierze. Tego dnia uczniowie Jezusa stali się Jego rodziną, zrodziła się wiara Kościoła. Na te zaślubiny zostaliśmy zaproszeni my wszyscy. Tam, uczniom Chrystusa, Kościołowi, została powierzona nowa misja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!”. To polecenie Matki Bożej jest konkretnym zadaniem także dla nas. Niech wierność Bogu, należne Mu posłuszeństwo, wprowadzanie w czyn Jego słowa, będą programem naszego chrześcijańskiego życia.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, nei momenti di angoscia, preoccupazione e inquietudine non dimentichiamo l’evento che ebbe luogo a Cana di Galilea, l’esperienza di una famiglia in difficoltà. Su richiesta di Sua Madre Maria, Gesù compì un miracolo. La Madonna vigila incessantemente anche su di noi, vuole il nostro bene, è pronta a intercedere per noi presso il Suo Figlio. Affidiamo a Lei noi stessi e i nostri problemi di ogni giorno.  Non vi manchi mai la fiducia nel Suo aiuto e la Sua protezione. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker: [Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, w chwilach naszych trosk, zmartwień i niepokojów nie zapominajmy o zdarzeniu z Kany Galilejskiej, o doświadczeniu rodziny, która znalazła się w kłopocie. Na prośbę Swej Matki Maryi, Pan Jezus uczynił cud. Także nad nami Matka Boża czuwa nieustannie, pragnie naszego dobra, gotowa jest orędować za nami u Swego Syna. Zawierzajmy Jej siebie i nasze codzienne sprawy. Niech nigdy nie zabraknie wam ufności w Jej pomoc i obronę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.]