Papież Franciszek, Audiencja ogólna, Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

2016-04-09 Vatican.va

Giubileo straordinario Papa Francesco

 NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

PAPIEŻ FRANCISZEK

AUDIENCJA OGÓLNA

Sobota, 9 kwietnia 2016

[Multimedia]

 

Speaker:[Drodzy bracia i siostry, usłyszana przez nas Ewangelia zwraca naszą uwagę na istotny aspekt naszej pobożności: jałmużnę. W języku greckim termin ten oznacza „miłosierdzie” i ukazuje, w jaki sposób można ulżyć trudnościom osób potrzebujących. Ważne wskazania dotyczące obowiązku dawana jałmużny znajdujemy w Starym Testamencie, gdy Bóg domaga się od ludzi szczególnej troski o ubogich, o tych, którzy czasem nic nie mają, o cudzoziemców, sieroty i wdowy. Pan Jezus w Ewangelii przestrzega nas, byśmy przypadkiem nie dawali jałmużny, by być chwalonymi i podziwianymi przez ludzi z powodu naszej hojności. Nie możemy też utożsamiać gestu pomocy jedynie z rzuceniem w pośpiechu monety, bez spojrzenia na osobę, bez zatrzymania się, by z nią porozmawiać i zrozumieć, czego ona rzeczywiście potrzebuje. Niech dawana przez nas jałmużna będzie zawsze gestem miłości i uwagi skupionej na tych, którzy się do nas zbliżają i proszą o pomoc, gestem dokonanym w ukryciu, gdzie tylko Bóg widzi i oceni wartość naszego czynu.]

 

Santo Padre:Do il mio benvenuto ai pellegrini polacchi, ricordando anche i vostri connazionali in Polonia e all’estero. Attraversando le Porte Sante delle Basiliche Papali a Roma e le Porte della Misericordia, aperte nelle vostre diocesi, ottenete l’indulgenza giubilare per voi stessi, per i vostri cari e per i vostri defunti. Anche coloro che compiono opere di misericordia, gli infermi, le persone anziane impossibilitate a uscire e i prigionieri possono lucrarla. Approfittiamo del dono della Divina misericordia! Sia lodato Gesù Cristo.

 

Speaker:[Witam pielgrzymów polskich. Pozdrawiam także waszych rodaków w Polsce i za granicą. Przechodząc przez Święte Drzwi Bazylik Papieskich w Rzymie i Drzwi Miłosierdzia otwarte w waszych diecezjach, wypraszajcie łaskę jubileuszowego odpustu dla siebie samych, waszych bliskich i zmarłych. Mogą go uzyskać także ci, którzy pełnią uczynki miłosierdzia, chorzy, starsi niewychodzący z domu, więźniowie. Korzystajmy z daru Bożego miłosierdzia! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.]